30 mei 2018

In de nieuwste nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leest u onder andere over de nieuwe publicatie 'Ruimte voor Ont-moeting', waarin de opbrengsten staan beschreven van het leertraject van de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams'.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Een verslag van een kenniscafé over een onderzoek naar de resultaatgerichte bekostiging (RGB), georganiseerd door studenten Social Work van Hogeschool Rotterdam.
  • Een blog van Saskia Weltevrede van het werkteam 'Platform verbondenheid en Veerkracht' over het thema eenzaamheid.
  • Een column van Toby Witte, lector Maatschappelijk Zorg van Hogeschool Rotterdam, over beloftes, ambities en te hoge verwachtingen voor de wijkteams.

Lees meer over deze en andere onderwerpen in de nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief