26 augustus 2016

Op 6 oktober 2016 organiseert het Kennisplatform Utrecht sociaal (kUS) een leerkringbijeenkomst sociaal domein voor gemeenten in de provincie Utrecht. Wat kenmerkt de sterke samenleving en waar bestaat die uit? Welke bijdrage vraagt dat van partijen en individuen? Wat is er aan basisvoorzieningen  nodig om beleidsdoelen te realiseren? Deze vragen staan centraal.

Net als bij veel andere gemeenten, staat in 2017 in de gemeente Houten een heroriëntatie op de inrichting van het brede terrein van welzijn op de agenda. Als gastspreker is Marjolein Buis, teamleider maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Alphen aan den Rijn uitgenodigd. Deze gemeente heeft afgelopen jaar de basisinfrastructuur vernieuwd en indicatoren ontwikkeld om de maatschappelijke effectiviteit in kaart te brengen.

De bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober 2016 tussen 13.00 en 16.45 uur in het gemeentehuis van Houten. De bijeenkomst is bestemd voor beleidsmedewerkers van gemeenten op het terrein van sociaal beleid en voor teamleiders van sociale wijkteams.

Ga voor meer informatie over de bijeenkomst en het programma naar de website van kUS.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief