5 september 2018

Fontys Hogeschool Sociale Studies, nam op donderdag 30 augustus afscheid van lector Dr. Lilian Linders van het lectoraat Sociale Veerkracht. In de maand september rondt ze haar werkzaamheden af bij Fontys en begint Lilian als Lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein verbonden aan de Hogeschool InHolland.

Lilian Linders werkte sinds 2001 bij Fontys Hogeschool Sociale Studies, waar ze begon als docent/onderzoeker. In 2010 promoveerde ze aan de Universiteit Tilburg met haar proefschrift ‘De betekenis van nabijheid’ en ging ze aan de slag als associate lector bij het lectoraat van Sociale Studies. Zij heeft haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze huidige opleiding: ze werkte onder andere mee aan de transitie van SPH, CMV en MWD naar een brede bachelor en de accreditatie van deze brede bachelor. Fontys Hogeschool Sociale Studies was daarmee een van de eerste opleidingen in Nederland die een brede bachelor aanbood.

Op 1 februari 2014 werd ze benoemd tot lector. Binnen het lectoraat gaf Lilian leiding aan 12 docent onderzoekers die zich richten op specifieke maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen op het gebied van zorg en welzijn.

Binnen het lectoraat lag de focus van haar onderzoek op de onderzoeksthema’s: de impliciete ondersteuningsbehoefte, domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking en samenlevingsopbouw, gecombineerd met het concept sociale reflexiviteit. Het lectoraat heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de vraag wat professionals en organisaties nodig hebben om te werken aan en met sociale veerkracht van burgers.

Het sociale domein, heeft verschillende nieuwe begrippen aan deze lector te danken. Ze introduceerde termen als ‘vraagverlegenheid’ en ‘sociale reflexiviteit’. Een sociaal werker kan niet afstuderen aan Fontys Hogeschool Sociale Studies zonder betekenis te kunnen geven van deze termen. Fontys Hogeschool Sociale Studies vindt het jammer dat Lilian Linders vertrekt, maar wenst haar een goed vervolg toe als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein bij Inholland.

Lees ook het bericht van Hogeschool InHolland over de nieuwe stap van Lilian Linders.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief