Kritisch kijken

Lector Kitty Jurrius: 'Kritisch kijken naar keuzes in zorg en ondersteuning'

De Werkplaatsen Sociaal Domein starten in 2023 een nieuwe periode. Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland staan onder andere de ‘Human Capital Agenda zorg en welzijn’ en de kennisontwikkeling op het gebied van zorg en ondersteuning van ouderen de komende jaren centraal. Een interview met lector Kitty Jurrius van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim.

Wat houdt de Werkplaats Sociaal Domein precies in? 

'De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, en inwoners van een regio, die samen met een hogeschool kennis ontwikkelen en uitwisselen ten bate van vraagstukken in het sociaal domein. Met andere woorden: we werken samen met veel mensen en organisaties om vragen over ‘hoe leven we met elkaar samen in Flevoland, en hoe organiseren we zorg en ondersteuning op maat en in aansluiting op het leven van mensen die het nodig hebben?’ in de praktijk te beantwoorden.' 

Is Flevoland anders dan andere Werkplaatsen? 

'Er zijn nog 14 andere Werkplaatsen Sociaal Domein. Alle werkplaatsen hebben een eigen regionale agenda. In Flevoland richten we ons op Flevolandse vraagstukken en werken we samen met Flevolandse stakeholders. Maar we wisselen ook kennis uit met de andere werkplaatsen, zodat we ook kennis van andere regio’s in Flevoland kunnen benutten.' 

Er komt een nieuwe periode, wat verandert er? 

'We staan maatschappelijk voor een aantal belangrijke uitdagingen. Een daarvan is: hoe zorgen we met elkaar dat zorg en ondersteuning kan worden gegeven, ook als het aantal betaalde professionals niet aan alle vraag kan voldoen? Het benutten van ieders capaciteiten wordt in de toekomst heel belangrijk. Daarom wordt de ‘Human Capital Agenda zorg en welzijn’, het overleg in Flevoland dat gaat over voldoende instroom, het behouden van mensen voor de zorg en anders organiseren belangrijk. We gaan met de Werkplaats Sociaal Domein voor het vinden van nieuwe manieren en vormen van zorg. En we gaan ook kritisch kijken naar de keuzes die we in een democratische samenleving maken in zorg en ondersteuning. Daar is ook nog veel te doen.'

Vertel eens iets over de plannen rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen? Wat gaat er gebeuren? 

'VWS heeft, als opdracht gevend ministerie voor de Werkplaatsen Sociaal Domein, aan de werkplaatsen gevraagd ook een belangrijke rol te spelen in de kennisontwikkeling op het gebied van zorg en ondersteuning van ouderen. Dit was bij veel werkplaatsen nog een onderbelichte doelgroep. In 2023 – 2025 geeft VWS een extra impuls. Wij gaan in Flevoland samenwerken met de gemeenten, GGD Flevoland en de provincie om hier vorm en inhoud aan te geven. We kozen voor de thema’s preventie, fysieke omgeving, bewoners aan zet en samenwerken in de keten. Met de middelen van VWS willen we een associate lector aanstellen die hier met de regio mee aan de slag gaat.'

Waar krijg jij het meeste energie van binnen de werkplaats?  

'De samenwerking die we realiseren en de kennisontwikkeling. Dat je het niet alleen doet. En dat kennis die je in het ene project opdoet, beschikbaar komt voor anderen en behouden blijft voor trajecten die je daarna opstart. Dat de dingen die je doet niet op zichzelf staan maar bijdragen aan regio-ontwikkeling.'