21 september 2017

Het lukt professionals in sociale wijkteams steeds beter om pro-actief in de wijk bewoners met hulpvragen te helpen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Laveren door het midden…’ van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Binnen sociale wijkteams worden mensen uit de wijk met problemen en vragen geholpen. Door de recente bezuiniging in de zorg zijn er vaak minder zorguren beschikbaar én zal de hulpvrager een beroep moeten doen op zijn of haar eigen netwerk. Dat vraagt van de professional een andere, meer complexe manier van werken.

Dit rapport is het derde deel uit een serie onderzoeken van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle, waarin sociale teams in hun ontwikkeling en werkwijzen gevolgd worden. Eerder verschenen een nulmeting in 2015 en de eerste vervolgmeting in 2016 (Teekman e.a., 2015, 2016). Dit rapport betreft de meting van begin 2017, die zoals in de vorige rapporten niet alleen in Zwolle en Elburg verricht is, maar nu voor het eerst ook in de gemeenten Ommen-Hardenberg en Steenwijkerland.

Download het rapport op hbo-kennisbank.nl.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief