De Wmo-werkplaatsen zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgenodigd om mee te werken aan dertien regionale conferenties in het land over sociale wijkteams in het najaar van 2014.

De VNG wil door middel van de conferenties ontdekken op welke gebieden gemeenten en uitvoerende organisaties ondersteuning nodig hebben om sociale wijkteams in te richten en goed te laten werken. De werkplaatsen zullen laten zien wat zij in de regio doen en met welke vragen het werkveld bij hen terecht kan.

De regionale conferenties moeten leiden tot een landelijk programma ondersteuning sociale wijkteams vanaf 2015. De VNG ziet in de Wmo-werkplaatsen goede samenwerkingspartners om lokaal en in de regio’s de vernieuwing in het sociale domein concreet gestalte te geven.

De focus van de werkplaatsen ligt op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Tegelijk vragen gemeenten om ook de integrale aanpak met jeugdhulp en participatie in de sociale teams vorm te geven.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief