16 december 2015

Koning Willem-Alexander bezocht op 10 december de Thermion leerwerkplaats van de HAN in Nijmegen-Lent. Lector Martha van Biene van de Wmo-werkplaats greep de aanwezigheid van de koning aan om stevige zorgen te uiten, bijvoorbeeld over valpreventie bij ouderen.

Kritische vragen

De koning stelde vragen als 'Zijn de opleidingen er wel klaar voor om in de transitie van zorg en welzijn in een nieuw venster mee te gaan?' en 'Als HAN leiden jullie breed op. Doe je dan nog voldoende recht aan de beroepsspecifieke aspecten?'.

Wijkteams faciliteren in het transformatieproces

De koning had een gesprek met Martha van Biene, HAN-lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief. 'Vanwege het gegeven dat ik alweer 4 jaar in het Nijmeegse onder meer de wijkteams faciliteer in het transformatieproces. Het was een mooi en bovenal inhoudelijk gesprek. Bijzonder', aldus de lector.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de HAN.

Groepsfoto met o.a. Koning Willem-Alexander, HAN-lector Martha van Biene en vertegenwoordigers van de sociale wijkteams © gemeente Nijmegen

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief