18 september 2017

Georganiseerd door de Werkplaatsen Sociaal Domein i.s.m. met sacHSS

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Op 8 november komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

 

De Werkplaatsen Sociaal Domein doen praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen werkvormen of methodes en leveren een bijdrage aan deskundigheidsbevordering. De conferentie op 8 november is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met opbrengsten en de werkwijze van de werkplaatsen. In de plenaire sessie schetsen deskundigen hun perspectieven op het pad naar inclusie. In workshops ga je met actuele thema’s aan de slag via leer- en ontwikkelmethoden uit de praktijk van de Werkplaatsen. Ervaar wat samen leren en ontwikkelen voor je eigen werk- of onderwijspraktijk kan betekenen!

Praktisch

Datum: 8 november 2017, 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
Kosten: € 150,-
Vragen: voor inhoudelijk vragen over de conferentie kunt u contact opnemen met Mariël van Pelt (m.vanpelt@movisie.nl of 06 55 44 0638)

Programma

09.30     Inloop en registratie
10.00     Welkomstwoorden van:

 • Erna Hooghiemstra, voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein
 • Elise Nauta, voorzitter Sectorraad Hogescholen Sociale Studies

10.10    Drie perspectieven op een inclusieve samenleving

 • Onderwijs: Harmen van Wijnen, Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede
 • Lokaal beleid: Marianne Smitsman, Wethouder maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie gemeente Roermond
 • Cliënt en burger: Illya Soffer, directeur IederIn

Reactie en reflectie vanuit de praktijk door Mariska Overgaag, Sociaal Werker van het Jaar

11.30    Workshopronde 1 (bekijk workshopbeschrijvingen)
13.00    Lunch en gelegenheid tot het bezoeken van de informatiemarkt
14.00    Workshopronde 2 (bekijk workshopbeschrijvingen)
15.45    Inhoudelijke én vermakelijke afsluiting
16.30    Gelegenheid tot napraten met een drankje

Workshops

Tijdens de conferentie op 8 november zijn er twee rondes met workshops. U kunt zich vooraf aanmelden via het aanmeldformulier.

 

1e Ronde Workshops

 1. Community Mapping: de kracht van een gemeenschap op de kaart
 2. Casuïstiekbespreking in de Halfde lijn
 3. Dromen durven doen. Collectieve voorzieningen zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen!
 4. Versterken van de Sociale Basis voor Inclusieve Gemeenschappen
 5. Sociale innovatie in de wijk: middels burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek werken aan gebiedsontwikkeling
 6. Samen leren; wat komt daar allemaal bij kijken?
 7. Co-creatie en co-research met ouderen, praktijkervaringen en tips

2e ronde workshops

 1. Collectief Verantwoord: ontwikkeling van een nieuwe evaluatie-instrument voor collectieve aanpakken
 2. De cliënt integraal benaderen: hoe doe je dat?
 3. Tussen bedoelde insluiting en onbedoelde uitsluiting: een capability evaluatiekader voor sociale interventies
 4. Sociale inclusie: gespreksanalyse rondom Eigen Kracht en Eigen Regie
 5. Bonje in de buurt: de schaduwkanten van burgerparticipatie
 6. De Bende van Ellende
 7. Netwerkondersteuning in de buurt en wijk vanuit de cliënt gezien
 8. Met bewoners dromen over maatwerk / Succes in Maatwerk

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief