18 september 2017

Georganiseerd door de Werkplaatsen Sociaal Domein i.s.m. met sacHSS

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Op 8 november komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

 

De Werkplaatsen Sociaal Domein doen praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen werkvormen of methodes en leveren een bijdrage aan deskundigheidsbevordering. De conferentie op 8 november is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met opbrengsten en de werkwijze van de werkplaatsen. In de plenaire sessie schetsen deskundigen hun perspectieven op het pad naar inclusie. In workshops ga je met actuele thema’s aan de slag via leer- en ontwikkelmethoden uit de praktijk van de Werkplaatsen. Ervaar wat samen leren en ontwikkelen voor je eigen werk- of onderwijspraktijk kan betekenen!

Praktisch

Datum: 8 november 2017, 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
Kosten: € 150,-

Programma

09.30     Inloop en registratie
10.00     Welkomstwoorden van:

 • Erna Hooghiemstra, voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein
 • Elise Nauta, voorzitter Sectorraad Hogescholen Sociale Studies

10.10    Drie perspectieven op een inclusieve samenleving

 • Onderwijs: Harmen van Wijnen, Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede
 • Lokaal beleid: Marianne Smitsman, Wethouder maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie gemeente Roermond
 • Cliënt en burger: Illya Soffer, directeur IederIn

Reactie en reflectie vanuit de praktijk door Mariska Overgaag, Sociaal Werker van het Jaar

11.30    Workshopronde 1 (bekijk workshopbeschrijvingen)
13.00    Lunch en gelegenheid tot het bezoeken van de informatiemarkt
14.00    Workshopronde 2 (bekijk workshopbeschrijvingen)
15.45    Inhoudelijke én vermakelijke afsluiting
16.30    Gelegenheid tot napraten met een drankje

Workshops

Tijdens de conferentie op 8 november zijn er twee rondes met workshops. U kunt zich vooraf aanmelden via het aanmeldformulier.

 

1e Ronde Workshops

 1. Met bewoners dromen over maatwerk
 2. Community Mapping: de kracht van een gemeenschap op de kaart
 3. Casuïstiekbespreking in de Halfde lijn
 4. Te weinig aandacht voor collectieve voorzieningen in de wijk
 5. De PopaSpiegeltent: experimenteel onderzoeken en leren met jongeren en professionals
 6. Versterken van de sociale basis, werkgroep duurzame versterking sociaal domein
 7. Succes met Kwartiermaken
 8. Sociale innovaties in de wijk
 9. Samen leren, wat komt daar allemaal bij kijken?
 10. Co-creatie en co-research met ouderen, praktijkervaringen en 10 tips

2e ronde workshops

 1. Collectief Verantwoord: ontwikkeling van een nieuwe evaluatie-instrument voor collectieve aanpakken
 2. De cliënt integraal benaderen: hoe doe je dat?
 3. Sociale inclusie en opgesloten zitten
 4. Tussen bedoelde insluiting en onbedoelde uitsluiting: een capability evaluatiekader voor sociale interventies
 5. Altijd Zorgen….
 6. Sociale inclusie: gespreksanalyse rondom Eigen Kracht en Eigen Regie
 7. Bonje in de buurt: de schaduwkanten van burgerparticipatie
 8. Zorg of zegen voor de sociaal werker? Leren reflecteren op het gebruik van sociale media door doelgroepen
 9. De Bende van Ellende
 10. Netwerkondersteuning in de buurt en wijk vanuit de cliënt gezien
 11. Succes in Maatwerk

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief