7 februari 2018

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat is preventie in het sociaal domein (voor wie, hoe)?
  • Wat mag het kosten? En wie betaalt?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk (overheid, publieke domein, wijkteams, bedrijfsleven, burger)?
  • Wat werkt? En wat vraagt dat van professionals, beleidsmakers, bestuurders?
  • Hoe werken professionals in het sociaal domein en de (publieke en curatieve) gezondheidszorg met elkaar en burgers samen.

Meer informatie lees je binnenkort op de website van het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland Noord.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief