12 maart 2017

Complexe maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein vragen om nieuwe vormen van samenwerken. In een lerende regio werken verschillende regionale partijen (lokale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omgeving) gezamenlijk in een interactief leerproces aan het delen en samen verder bouwen aan kennis. Dit willen het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN) en Stichting IKPOB gezamenlijk exploreren in een tweetal kennissessies. De tweede kennissessie vindt plaats op 22 maart 2017 en staat in het teken van 'uitwisseling van ervaring en kennis rondom samenwerkend leren en innovatieprocessen in lerende regio’s'.

Lerend op avontuur

Het Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN) werkt in opdracht van Stichting IKPOB aan het meerjarenproject Lerend op avontuur! met de ambitie factoren op te sporen die de ontwikkeling van een lerende regio kunnen bevorderen. Doel hiervan is de uitkomsten te vertalen in een aantal 'lessen' of 'vuistregels', om zo gestalte te geven aan kenniscirculatie tussen opleidingen, overheden en andere betrokken partijen ten einde deze verder te optimaliseren.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er veel ervaring is opgebouwd met lerende regio's in andere sectoren, zoals in de bouw, techniek of landbouw.

  • Zijn deze kennis en inzichten die hier zijn opgedaan ook toepasbaar voor het sociaal domein?
  • Hoe kunnen we van elkaar leren en tot een gezamenlijk handvat komen dat we landelijk exposure kunnen geven?

Programma

Het programma in deze tweede sessie heeft als doel het ontwikkelen van een gezamenlijk handvat. Wat zijn succesfactoren voor lerende regio's?

Waar en wanneer

  • Datum: woensdag 22 maart 2017
  • Tijdstip: 14.30 - 16.30 uur
  • Locatie: HAN Campus, Ruitenberglaan 26 in Arnhem

Kosten en aanmelden?

Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: wenne.bergman@han.nl met vermelding van je naam, telefoonnummer en dat je wilt deelnemen aan kennissessie 2 over de lerende regio.

Lees dit bericht ook op de website van de HAN.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief