7 november 2018

Op allerlei manieren proberen we ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Helaas lukt dat nog niet altijd. Want de problemen die sommige mensen hebben bij het zoeken naar werk en het verminderen van schulden en armoede zijn complex. Op 8 april, 18 april en 9 mei 2019 organiseert het programma Vakkundig aan het werk regionale kennisateliers waarin professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen zoeken naar werkwijzen die ook in jouw praktijk al toepasbaar zijn. De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn één van de partners van het programma. Kom jij ook?

Leren van en met elkaar

Wat kunnen we in de dagelijkse praktijk met de kennis die we al hebben? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kunnen nieuwe inzichten de dienstverlening aan cliënten versterken? In de kennisateliers staan de 5 thema’s van het programma Vakkundig aan het werk centraal:

  • Re-integratie. Wat weten we al over wat wel en niet werkt en voor wie? Inzichten in effectiviteit en werkzame elementen.
  • Schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Nieuwe inzichten worden nog vaak niet gebruikt, maar zijn ook lang niet altijd op de praktijk toegesneden. Dat kan beter!
  • Integraal werken. Hoe kunnen we binnen het sociaal domein effectief samenwerken en van en met elkaar leren?
  • Methodisch werken. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat is er nodig om kennis uit onderzoek én het cliëntperspectief een plek te geven in de praktijk?
  • Werk voor vergunninghouders. In korte tijd is er veel kennis beschikbaar gekomen met  bruikbare aanbevelingen voor de gemeentelijk praktijk. Daar kunnen we wat mee!

Nieuwe ideeën opdoen – gebruik maken van inzichten uit recent onderzoek – kennis uit praktijk en wetenschap delen – ervaringen uitwisselen met mensen uit andere gemeenten.

Voor wie?

Klantmanagers en andere professionals in het sociaal domein, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers, managers en anderen die actief zijn op het terrein van Werk en Inkomen.

Denk mee, praat mee en doe mee.

Waar en wanneer? Reserveer alvast in je agenda!

De kennisateliers vinden ’s middags (12.00-17.00u) plaats in 3 regio’s:

  • 8 april in Tilburg, samen met Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid, Tranzo/ Tilburg University
  • 18 april in Groningen, samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Noord
  • 9 mei in Almere, samen met Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Op de hoogte blijven?

Vul dan hier je contactgegevens in. Je ontvangt alleen informatie over deze kennisateliers.
Lees ook alvast de digitale brochure Werk in Uitvoering of volg het laatste nieuws op de website van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk wordt op verzoek van het ministerie van SZW uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector Werk en Inkomen om meer methodisch en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten te werken.

Dit bericht verscheen eerder op de website van ZonMw.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief