31 augustus 2018

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan 10 jaar! Ter ere hiervan organiseren we een jubileum debat op 22 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

De Werkplaatsen Sociaal Domein kijken ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan naar de manier waarop gemeenten aan de slag zijn gegaan met integraal werken, de inclusieve samenleving en bewoners centraal stellen. Gemeenten zijn belangrijke partners binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein. Wat zijn de idealen van gemeenten? En worden die in samenwerking wel of niet waargemaakt? Wat zijn successen, dilemma’s en knelpunten? En wie vervult welke rol in het bereiken van de idealen? Aan de hand van scherpe stellingen gaan wethouders, onderzoekers, opiniemakers, professionals, inwoners en andere aanwezigen hierover met elkaar in debat.

 

Programma

13:30 Inloop

14:00 Welkom door dagvoorzitter Frénk van der Linden

14:10 Inleiding Droom en daad, over idealen en realiteit van gemeentelijk beleid, door: Erna Hooghiemstra, voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein.

14:20 Het eerste debat:
Column van Marja Jager-Vreugdenhil, Lector Samenlevensvraagstukken aan Hogeschool VIAA en Programmaleider Werkplaats Sociaal Domein Zwolle. Lees een interview met Marja Jager-Vreugdenhil door Zorg + Welzijn.
Debat 1: Burgerparticipatie en actieve burgers: idealen en rollen
Participatie, preventie en cohesie zijn bouwstenen voor de sociale basis in veel gemeentelijk beleid. Maar hoe zien gemeenten hun eigen rol daarin? Bepalen zij hoe bewoners zich organiseren, waar mensen zich als vrijwilliger voor inzetten en hoeveel mantelzorg mensen elkaar verlenen? Of laten ze het juist vrij en zorgen ze alleen voor goede randvoorwaarden? Waar ligt de grens tussen vrijblijvendheid en onverschilligheid?
‘We’ willen actieve burgers, dus we willen ook actieve debaters. Daarom is dit een debat in de zaal!

15:10 Intermezzo: Bert Wienen, lid VNG bestuurscommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, raadslid in de gemeente Assen en onderzoeker bij hogeschool Windesheim.
Wienen spreekt over de verschillende rollen die hij heeft bij het werken en leren in de lokale praktijk en hoe die rollen samen gaan en soms ook botsen. Én hoe dit speelt bij Werkplaatsen Sociaal Domein en in de landelijke kennisinfrastructuur. Lees het interview met Bert Wienen.

15:30 Het tweede debat:
Column van Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg aan de Hogeschool Rotterdam en Programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.
Debat 2: Idealen in de praktijk brengen, wie doen dat? Hoe werken gemeenten in de Werkplaatsen samen met professionals, onderzoekers en burgers?
Uitvoerende professionals hebben een cruciale rol in het uitvoeren van het beleid van gemeenten. Of niet? Hoe groot is de ruimte voor sociaal werkers, jeugdprofessionals, jongerenwerkers e.a. om te bepalen wat goed is? Beleid wordt geformuleerd in ‘wat’ je als gemeente wil bereiken. Maar ‘hoe’ bereik je dat? En wie heeft daarin welke rol? Wat is de plaats van leren in de praktijk?
In dit debat gaan wethouders in gesprek met lectoren, partners uit de Werkplaatsen Sociaal Domein debatteren over idealen en haalbaarheid daarvan.

Panelleden zijn:

  • Wethouder Wouter Struijk, gemeente Nissewaard, verantwoordelijk voor: jeugd, onderwijs, armoedebeleid, volksgezondheid, emancipatie, dienstverlening en ICT. Lees het interview met Wouter Struijk.
  • Wethouder Renate Richters, Gemeente Eindhoven, verantwoordelijk voor: jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering.  
  • Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, bij Windesheim Flevoland, Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.
  • Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het Jaar 2018, werkzaam bij Contour de Twern. Lees het interview met Sjef van der Klein.

16:10 Reflectie en afsluiting.

16:30 Borrel

Breng ook uw mening in over de realiteit en haalbaarheid van de lokale idealen! Meld u aan op de website van Movisie.

Praktische informatie

Datum: 22 november 2018
Tijd: 14:00-17:00 uur
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
Ticket: € 40,-

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief