21 september 2017

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat van de Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle. Gemeente Zwolle is medetrekker van deze werkplaats. Er is nu een jaarverslag van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle beschikbaar.

Naast bovengenoemde organisaties zijn in de hele regio veel verschillende partners betrokken. Deze partners werken met onderzoekers, docenten en studenten van Viaa samen in concrete '4Oactiviteiten': Onderzoek, Ontwikkeling, Opleiding en Ondersteuning. Deze activiteiten zijn georganiseerd binnen drie programmalijnen:

  • Lokaal samenspel;
  • Netwerkondersteuning;
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van deze samenwerking in 2016. Het verslag is opgezet volgens de drie programmalijnen van de Werkplaats. Per programmalijn wordt beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest in 2016.

Download het jaarverslag.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief