21 september 2017

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat van de Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle. Gemeente Zwolle is medetrekker van deze werkplaats. Er is nu een jaarverslag van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle beschikbaar.

Naast bovengenoemde organisaties zijn in de hele regio veel verschillende partners betrokken. Deze partners werken met onderzoekers, docenten en studenten van Viaa samen in concrete '4Oactiviteiten': Onderzoek, Ontwikkeling, Opleiding en Ondersteuning. Deze activiteiten zijn georganiseerd binnen drie programmalijnen:

  • Lokaal samenspel;
  • Netwerkondersteuning;
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van deze samenwerking in 2016. Het verslag is opgezet volgens de drie programmalijnen van de Werkplaats. Per programmalijn wordt beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest in 2016.

Download het jaarverslag.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief