16 juli 2018

De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een Nijmeegs initiatief gebaseerd op het Engelse model KeyRing. WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen.

De WijKringers worden hierbij ondersteund door vrijwilligers en een professional. Andere buurtbewoners kunnen als vriend van de WijKring aansluiten bij de bijeenkomsten. Er wordt ingezet op optimale afbouw van professionele steun en optimale opbouw van informele steun. In Nijmegen en omgeving zijn inmiddels 4 WijKringen opgezet door o.a. Pluryn en Bindkracht10.

Film en handreiking

Samen met de HAN en de gemeente Nijmegen deden deze partijen onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers en professionals naar het proces van toeleiding naar de WijKring. Drie WijKringers deden mee als co-onderzoeker. Het onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw. Samen met verschillende betrokkenen werd een film gemaakt om anderen te informeren en te inspireren. Daarnaast is op basis van het onderzoek de handreiking ‘In verbinding met de wijk’ geschreven, bedoeld voor iedereen die sociale verbindingen in de wijk wil versterken. Dit kunnen sociaal werkers zijn, beleidsambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, studenten of docenten.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief