Sociaal werk

Investeer in paleizen voor gewone mensen

Bewoners van kwetsbare wijken hebben behoefte aan toegankelijke buurtvoorzieningen. Mits bemenst met kundige professionals vormen ze paleizen waar ‘gewone mensen’ meer aan hebben dan aan iconische bouwwerken ontsproten aan het brein van befaamde architecten.

De coronacrisis heeft de kwetsbaarste gebieden in ons land scherp op het netvlies gezet. Teveel mensen lijden onder groeiende ongelijkheid, zijn afhankelijk van een uitkering en hebben een moeizaam, eenzaam en perspectief-arm bestaan.

Rotterdamse aanpak kan beter

Vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden deden deze zomer een urgente oproep aan het Rijk. Investeer in de kwetsbare gebieden! Ze wezen op het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid dat inzet op duurzame verandering en een reikwijdte heeft van twintig jaar. Zo moet het inderdaad, maar de Rotterdamse receptuur kan en moet worden versterkt.

De Amerikaanse socioloog Eric Klinenberg wijst er in zijn recente boek Palaces for the people op wat beter kan. De titel is ontleend aan de meer dan 2 duizend bibliotheken die zakenman en filantroop Andrew Carnegie in en buiten de Verenigde Staten (VS) eind negentiende en begin twintigste eeuw mogelijk heeft gemaakt.

De bibliotheek is Klinenbergs favoriete publieke voorziening. Meeslepend schrijft hij over het belang van een morsig bibliotheekfiliaal in een arme wijk van Brooklyn voor oudere buurtbewoners, kinderen, ja eigenlijk voor iedereen. Maar het gaat hem niet alleen om bibliotheekfilialen, maar ook om andere publieke voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur: parken, pleinen, buurtmoestuinen, zwembaden, schoolcampussen, kerkgebouwen, markten en winkels.

Lees verder op socialevraagstukken.nl
Dit artikel is geschreven door Radboud Engbersen, expert Sociaal Domein bij Movisie, Lou Repetur, programmaleider Sociale Basis bij Movisie, Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam en Marja Jager-Vreugdenhil, lector Samenlevingsvraagstukken aan Hogeschool Viaa in Zwolle. Het volledige artikel lees je op de website van Sociale Vraagstukken.