11 september 2018

In het voorjaar van 2018 hebben de Werkplaatsen Sociaal Domein in een aantal thematische werkgroepen inzichtelijk gemaakt over welke inhoudelijke vraagstukken de Werkplaatsen zich buigen en wat de werkwijze en de relaties met anderen hebben opgeleverd. De centrale vraag voor de evaluatie was: op welke manier dragen de Werkplaatsen Sociaal Domein het meeste bij aan het bevorderen van lerende praktijken, lerende organisaties, lerende gemeenten en lerende professionals ten behoeve van de beoogde transformatie van het Sociale Domein?

In dit artikel leest u een korte opsomming van de bevindingen. De uitgebreide evaluatie kunt u downloaden in pdf. Hierin staan ook voorbeelden uit de praktijk en overzichten van de leer- ontwikkel- en onderzoeksvormen, de producten, de partners, de deelnemers en de profijtgroep en de publicaties van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

 

Professionalisering van het onderwijs

De Werkplaatsen zijn sterk in het adresseren van concrete vragen die te maken hebben met het dagelijkse handelen in de praktijk van sociaal werk. Werkplaatsen hebben een unieke positie omdat ze geworteld zijn in lectoraten en van daaruit een scharnierfunctie vervullen tussen een breed scala aan beroepspraktijken en opleidingen. De Werkplaatsen zijn van nature gericht op leren, en kennisontwikkeling in en met de praktijk en mede daarom een uitgelezen plek om praktijkvragen bij neer te leggen. Hierdoor komt innovatie tot stand voor de huidige en toekomstige professionals, organisaties, en beleids- en beroepspraktijken.

Vraagstukken

De Werkplaatsen lenen zich vooral voor de volgende vraagstukken:

 • Handelingsvraagstukken voor professionals waarbij onontgonnen terrein moet worden betreden.
 • Vraagstukken die direct verband houden met (de inrichting van) werkprocessen en vraagstukken die verband houden met het klantenperspectief (eigen kracht, eigen regie) binnen professioneel interveniëren.
 • Vraagstukken waarbij meerdere actoren een rol spelen. Er is een behoefte, bijna een noodzaak, tot samenwerken. Hoe kunnen medewerkers van gemeenten en werkveldpartners gezamenlijk tot sociale reflexiviteit komen in plaats van individuele reflectie?
 • Vraagstukken met betrekking tot zichtbaarheid, meetbaarheid en monitoring.

Relaties binnen Werkplaatsen

De werkplaatsen bieden lokale en regionale partners (onderzoek, onderwijs, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen) een herkenbare plek om vanuit en binnen te opereren. Het kennen van elkaar en elkaars competenties zorgt er voor dat daar ook onderling gebruik van gemaakt wordt en dat men elkaar weet te vinden. Door de verschillende partnerschappen die ontstaan kunnen werkplaatsen echt praktijkvolgend zijn en aansluiten op regionale en actuele vraagstukken.

Relaties tussen Werkplaatsen

Relaties met collega-werkplaatsen dragen er aan bij dat werkplaatsen kennis en methodieken uitwisselen. Ze borduren voort op gedaan werk en worden zich tegelijk bewust van regionale verschillen. Het leidt ook tot het samen ontwikkelen en uitvoeren van projecten. De regionale kennis die ontwikkeld is, wordt via partnerschappen tussen werkplaatsen tot geaggregeerd niveau worden gebracht.

Waarde van de werkwijze

De kracht van de Werkplaatsformule ligt in de volgende punten:

 • Het transformatieleren.
 • Het creëren van lerende communities waaraan naast uitvoerende professionals ook bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten deelnemen.
 • Het samen leren en het samen werken aan oplossingen waardoor eigenaarschap wordt georganiseerd voor zowel het vraagstuk als de mogelijke oplossing.
 • De intensieve verbinding binnen de Werkplaats met de opleidingen van de Hogeschool (en in sommige werkplaatsen ook met ROC).

Aandachtspunten voor de toekomst

De Werkplaatsen zijn goed op weg. Ze dragen op constructieve wijze bij aan het bevorderen van lerende praktijken, lerende organisaties, lerende gemeenten en lerende professionals ten behoeve van de beoogde transformatie van het Sociale Domein. Wel constateren ze de volgende aandachtspunten voor hun duurzame doorwerking en ontwikkeling.

 • Er is meer flexibiliteit in vorm en financieringsbasis nodig.
 • Er zijn meer tijd en middelen nodig om aan duurzame doorwerking te werken.
 • Het is belangrijk te blijven werken aan sterkere verbindingen
 • De gevoelde spanning tussen ruimte voor leren en resultaten halen is voor verbetering vatbaar.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief