21 februari 2017

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een interactieve leeromgeving voor studenten, docenten en professionals in het sociale domein. Op de website is een echte casuïstiekbespreking in fragmenten in beeld gebracht. Het doel van de site is om betrokkenen met elkaar in dialoog te laten gaan over de uitgangspunten van de transformatie van het sociale domein en hoe deze vorm kan krijgen in de praktijk. Deze co-creatie is tot stand gekomen vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans.

Sociale wijkteams moeten op een andere manier samenwerken met cliënt en systeem. Teamleden ontwikkelen zich van specialist tot generalist. De regie wordt meer bij de cliënt neergelegd en de krachten van burgers en hun sociale netwerk worden zo goed mogelijk benut. Dit heet kantelingsgericht werken met de sociale wijkteams in de rol van regisseur.

In de fragmenten is te zien hoe er aan de hand van een intervisiemethodiek ontwikkeld, een 'kantelingsgerichte casuïstiekbespreking’ ontstaat. Deze blijkt cruciaal in het ontwikkelingsproces van de nieuwe werkwijze waar sociale wijkteams mee te maken hebben. Via de casuïstiekbespreking worden verschillen in zienswijze en werkwijze overbrugd en onderlinge verschillen in professionele perspectieven zichtbaar. De interactieve leeromgeving brengt de achtergrondinformatie van de ontwikkelingen in de transformatie, de ontwikkeling van het model, de multidisciplinaire casuïstiekbespreking die in verschillende fases is onderverdeeld en de reflectie van de deelnemers in beeld.

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief