2 september 2016

Dit college op 13 september 2016 is het eerste uit de reeks ‘Brandende Kwesties’ voor maatschappelijke professionals’ die het AKMI dit studiejaar organiseert. Iedere maand geeft een lector via een interactief college invulling aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dr. Martin Stam, voormalig lector Outreachend Werken en Innoveren en voorheen betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, bijt het spits af. Deze colleges zijn met name interessant voor excellente studenten, docenten, professionals uit het werkveld en alumni.

Een groeiende tweedeling in de samenleving veroorzaakt een kloof op het gebied van onder meer scholing, arbeid en welvaart. Hoe voorkomen we dat mensen niet meer mee kunnen doen? In dit interactieve college zoomen we in vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk op de economische en maatschappelijke gevolgen van segregatie en zoeken we naar oplossingen.

Programma

17.50 uur: inloop
18.00 uur: start college
19.00 uur: netwerkborrel

Deelname is gratis, maar er is beperkt ruimte (100 bezoekers). Het volgende college vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016.

Lees meer en meld u aan op de website van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief