19 november 2017

Geregeld organiseert het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam inspiratiebijeenkomsten voor een gemengd publiek waarbij heel verschillende thema’s aan bod komen. De ene keer ligt het accent op een actuele tendens (radicalisering), een andere keer gaat men filosofisch de diepte in met de gevoelsleer van Spinoza. Op woensdag 18 oktober stond een onderwerp op de agenda dat binnen het sociaal domein en op diverse beleidsterreinen geheel of gedeeltelijk omarmd lijkt te worden als dé nieuwe werkwijze: het contextgedreven werken.

Contextgedreven werken in de praktijk

Contextgedreven werken is ‘hot’ en lijkt het nieuwe toverwoord te zijn. Politieagenten, gemeenteambtenaren en welzijnswerkers hebben er de mond vol van. Maar wat is het precies, waar komt deze nieuwe werkwijze vandaan? Waarom lopen gemeentes hier warm voor, wordt het niet te veel heilig verklaard? Kan contextgedreven werken de verbinding tussen systeem- en leefwereld verbeteren?

Voor- en nadelen

Tijdens het wijkteamonderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam kwamen de onderzoekers in de gemeente Purmerend in aanraking met contextgedreven werken. Onder de indruk van de enthousiaste verhalen vroegen zij zich tegelijkertijd af of er in de discussie ook geen ruimte moet zijn voor een meer kritische noot: wat zijn de voor- en nadelen? Wat is het verschil van deze werkwijze met de best persons aanpak?

Twee ervaren partners uit het werkveld waren bereid om hier iets over te vertellen. Wouter Burger (manager) en Els de Back (directeur) van Clup Welzijn in Purmerend zijn beiden bekend met contextgedreven werken.

Lees verder op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief