Op 12 juni ging de implementatiefase van de Amsterdamse Wmo-werkplaats van start. Ongeveer zeventig belanghebbenden, van cliënt tot docent en wethouder, kwamen bijeen op de Hogeschool van Amsterdam. Doel: het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

De afspraak is gemaakt dat de Hogeschool van Amsterdam, de Vrijwilligersacademie, Stadsdeel Zuid en het ministerie van VWS een ontwikkeltraject starten om het samenspel en de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals te ontwikkelen. Hieraan nemen mensen deel uit teams van SamenDOEN en Om het Kind, naast mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, beleidsmensen van het stadsdeel, onderzoekers van de HvA en trainers van de Vrijwilligersacademie.

'Wij doen mee'

Het aangaan van de samenwerking werd op een bijzondere manier vastgelegd. Carolien de Jong, verbonden aan de HvA, presenteerde een groot wit schildersdoek met de tekst‘Wij doen mee. Implementatie Wmo-werkplaats Amsterdam’. Aan het einde van de bijeenkomst was het doek gevuld met handtekeningen van alle betrokkenen in persoon.

Lectoraat Outreachend werken en innoveren

De Amsterdamse Wmo-werkplaats is onderdeel van het lectoraat Outreachend werken en innoveren. Het programma werd geïntroduceerd door Astrid Philips, als ervaringsdeskundige verbonden aan de Amsterdamse Wmo-werkplaats. De bijeenkomst werd ingekleed door verschillende sprekers die hun visie deelden over hoe de samenwerking tussen formele en informele zorg ontwikkeld kan worden.

Download het verslag van de bijeenkomst en lees meer over Wmo-werkplaats Amsterdam.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief