De Hogeschool van Amsterdam is voor het kenniscentrum van het domein Maatschappij en Recht op zoek naar een Senior onderzoeker - ontwikkelaar.

De vacature maakt deel uit van het lectoraat Outreachend Werken & Innoveren. Dat houdt zich bezig met de innovatie, kennisontwikkeling en kenniscirculatie in het onderwijs en de beroepspraktijk van sociaal werkers die werken met burgers in precaire posities. Het lectoraat onderzoekt hoe de vooronderstellingen onder de transformatie van de verzorgingsstaat (zoals de waarde van eigen kracht, participatie en zelfredzaamheid) in de praktijk uitpakken voor burgers in precaire posities. Ook onderzoekt het de leer- en ontwikkelprocessen die nodig zijn om deze transformatie succesvol te maken voor deze burgers. Daarbij wordt expliciet aandacht besteedt aan de rol van en samenwerking met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Bekijk de vacaturetekst.

Meer informatie over het Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren vindt u op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief