8 november 2016

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen helpt te definiëren wat je verwacht van wijkpartners en hierover het gesprek aan te knopen.

Community builders en actieve bewoners kunnen weinig beginnen zonder goede relaties met buurtorganisaties, bewonersnetwerken en andere lokale betrokkenen. Toch is succesvol samenwerken in de buurt ingewikkeld. Relaties moeten worden opgebouwd en onderhouden, en voordat je samen iets kunt bereiken is het belangrijk om erachter komen wat je aan elkaar hebt. De Partnerschapskaart helpt om partnerrelaties gaandeweg op te bouwen.

Hoe de Partnerschapskaart precies werkt vertelt ontwikkelaar Erik Jansen van de HAN in dit filmpje:

‘Het in dialoog gaan over de waarden’ is volgens Jansen een belangrijke stap die vaak wordt overgeslagen. Het is daarom belangrijk om een open gesprek te voeren over wat beide partijen precies van de samenwerking verwachten. Oftewel wanneer zij de samenwerking geslaagd vinden. Deze eerste stap staat aan de rechterkant van de Partnerschapskaart. Wanneer de wensen en waarden helder zijn kunnen partijen de praktische kant van de samenwerking bespreken.

Dit artikel werd eerder geplaatst op buurtwijs.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief