Sociaal werkers moeten meer expliciteren wat ze doen en waarom. Laten zien dat iets werkt. En laten zien wat er werkt.' Dat stelt Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg in Rotterdam en voorzitter van ZonMw. Sinds 1 september 2014 is ze ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Die benoeming was de aanleiding voor een gesprek. Wat kunnen de gezondheidszorg en de sociale sector van elkaar leren?

Sociaal werk op solide basis

Movisie interviewde Paulien Meurs op de dag dat de Gezondheidsraad haar advies Sociaal werk op solide basis presenteerde. Daarin wordt een stimuleringsprogramma bepleit voor de sociale sector zodat sociaal werkers beter geëquipeerd zijn voor de taken die door de decentralisaties op hun weg komen. Pauline Meurs herkent de analyse in het advies dat de sociale sector in de loop der tijd ‘niet heeft kunnen uitgroeien tot een volwaardige, gezaghebbende professie’. Historisch is dat volgens Meurs goed te verklaren.

Lees het volledige artikel op de website van Movisie.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief