30 december 2019

De Academie Sociaal Werk en Theologie van Hogeschool Viaa organiseert op 26 februari 2020 van 12.00 tot 17.00 uur de werkvelddag: ‘Het glas halfvol, hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel’.

In zorg en welzijn zijn positieve benaderingen populair. We hopen dat we door meer aandacht te geven aan wat iemand wél kan, aan wat wél goed gaat, met het idee dat er dan meer ruimte is voor ontwikkeling en herstel. Ook in onderzoek, beleidsontwikkeling en (kerkelijk) opbouwwerk werken we steeds vaker met een ‘waarderende’ aanpak. Waar komt die aandacht vandaan? En werkt het nu echt in de praktijk, of schieten we door in dit optimisme? Op deze werkvelddag verdiepen we ons in diverse positieve visies en delen we diverse praktijkvoorbeelden.

Lees meer en meld je aan op viaa.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief