13 juni 2018

Hoe geef je zelfhulp voor mensen met verward gedrag vorm? En hoe breng je de wereld van gemeenten en ervaringsdeskundigen dichter bij elkaar? De gemeente Helmond experimenteert met Nei Skoen, een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Fontys Hogeschool Sociale Studies onderzoekt de werkzame factoren.

Wie je bent of wat je doet, dat doet er niet toe bij Nei Skoen. Iedereen – kwetsbare en minder kwetsbare mensen – is welkom bij deze laagdrempelige ontmoetingsplaats. Je komt er binnen, hangt je rugzakje, etiket of diagnose ‘aan de kapstok’ en je bent gelijk aan de anderen.

Creatief leren

Eerst meer over de stichting. ‘Nei skoen’ is Helmonds voor nieuwe schoenen en staat voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen met psychische en sociale kwetsbaarheden, uiteenlopende beperkingen of complexe problemen.

Nei Skoen biedt een ontmoetingsplek aan mensen die tussen wal en schip vallen of die bij traditionele en formele hulpverleningsorganisaties te boek staan als ‘zorgmijders’. Mensen werken met creatieve activiteiten aan hun psychische of mentale herstel. Ze maken kunst, schrijven gedichten, bewerken hout, koken of drinken gewoon een kop koffie samen, alles kan. ’s Avonds praten ze in zelfhulpgroepen over verslavingen, misbruik en andere onderwerpen.

De aanpak van Nei Skoen is onconventioneel, eigenzinnig én veelbelovend. De gemeente Helmond besloot de stichting een jaar subsidie te geven. “We geloven in de meerwaarde van eigen ervaringen bij het persoonlijk herstelproces, lage drempels en het denken vanuit inwoners”, zegt beleidsmedewerker Daniela Nideröst van de afdeling Ontwikkeling Sociaal Domein. “We willen graag een living lab zijn en de ruimte geven aan sociale innovatie om hiermee veranderingen in het sociaal domein te realiseren. We zijn een stad van ‘doen’.”

Avontuur

Om meer grip te krijgen op de effectiviteit van de aanpak heeft de gemeente Fontys Hogeschool Sociale Studies erbij betrokken. In het kader van de Werkplaatsen Sociaal Domein doen Lilian Linders en Joyce Mols onderzoek naar de werkzame factoren van Nei Skoen. “Het is geweldig dat de gemeente dit avontuur aangaat; er zijn nieuwe aanpakken nodig voor kwetsbare burgers”, zegt Lilian, lector Sociale Veerkracht. “Sociale steun staat overal hoog op de agenda.”

Als praktijkonderzoeker is Joyce bijna wekelijks aanwezig bij Nei Skoen. Ze observeert en voert individuele en groepsgesprekken met deelnemers. Daarnaast spreekt ze met diverse regionale netwerkpartners in zorg en welzijn over hun visie en hoe deze organisaties zich tot elkaar verhouden in het domein van zorg en welzijn.

Voor onderzoeksconclusies is het nog te vroeg. Wel ziet Joyce hoe Nei Skoen erin slaagt om de uitgangspunten voor inclusie en gelijkwaardige behandeling op allerlei manieren daadwerkelijk vorm te geven. “Zo zijn ook vrienden en familieleden van de deelnemers van harte welkom bij Nei Skoen om koffie te drinken of mee te doen aan activiteiten. Sommigen van hen zijn daardoor zelf deelnemer geworden. Dat vinden wij heel bijzonder.”

Dit artikel is een ingekorte versie van een artikel van Divosa. Lees het volledige artikel op de website Trots op je werk.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief