15 juni 2018

Op 1 juni jl. is het ZonMw project ‘Inclusief werken – Ruimte voor klantmotivatie’ van start gegaan in Flevoland en Groningen. In het kader van ‘werken aan een inclusieve samenleving’ wordt binnen dit project gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve handvatten die aansluiten bij de opdracht van de participatiewet, dat een ieder naar vermogen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en maatwerk aangeboden moet krijgen.

Het doel van dit project is: het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt naar passende reguliere arbeid. Aan de hand van ervaringen van de doelgroep met het begeleiden naar passende reguliere arbeid wordt onder andere bekeken wat dit betekent voor het handelen van professionals (en beleid).

Concrete resultaten die nagestreefd worden zijn:

  1. Nieuwe kennis vanuit klantenperspectief voor professionals Werk & Inkomen, professionals sociaal domein en beleidsmedewerkers.
  2. Aanvulling op handelingsrepertoire en tool(s) voor professionals Werk & Inkomen en professionals sociaal domein.
  3. Verspreiding en deling van kennis via actieonderzoek en/of actieleren.
  4. Kennis en ervaring van (lokale) werkgevers voor grotere expertise klantmanagers en de te ontwikkelen tools.
  5. Vergrote deskundigheid op lokaal en landelijk niveau.

Het project wordt uitgevoerd vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein Flevoland en Groningen, in samenwerking met de gemeente Lelystad en gemeente Borger-Odoorn. Penvoerder van WSD Flevoland is het lectoraat ‘Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg’ van hogeschool Windesheim Flevoland. Daarnaast werken het lectoraat Nieuwe arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland en het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen van Hanzehogeschool Groningen mee aan dit project.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief