Wmo-werkplaats Utrecht (en voorafgaand daaraan het onderzoeksprogramma van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning) voerde procesvolgend onderzoek uit naar het project en de methode Wijk en Psychiatrie. Wijk en Psychiatrie is een initiatief van Stichting Ravelijn, Stichting Welzijn Amersfoort (inmiddels Welzin) en een aantal GGz-instellingen (GGz Centraal, Kwintes, RIAGG Amersfoort e.o.). Het onderzoek heeft geresulteerd in onder andere een handleiding voor het opzetten van Wijk en Psychiatrie.

Mensen met een psychische beperking die na een opname terugkeren naar hun huis, verkeren vaak in een kwetsbare positie. Zelfstandig wonen verloopt over het algemeen moeilijk. Deze mensen worden niet altijd geaccepteerd door andere wijkbewoners. Hierdoor is er weinig onderling contact en is het opbouwen van sociale contacten moeizaam. Een aantal mensen vindt het moeilijk om gebruik te maken van de voorzieningen in de wijk, zoals sportclubs, verenigingen en het openbaar vervoer. Doordat ze maar weinig sociale contacten hebben, raken ze geïsoleerd van de rest van de maatschappij. Vereenzaming is een reëel probleem.

Wijk en Psychiatrie (WeP)

In Amersfoort hebben bijna 10 jaar geleden zorg- en welzijnsinstellingen de handen ineengeslagen voor de aanpak van deze problematiek met Wijk en Psychiatrie (WeP). Doel van WeP: vereenzaming tegengaan en het bevorderen van de integratie en participatie van de doelgroep aan het maatschappelijk leven. Vrijwilligersorganisatie Ravelijn nam het initiatief voor WeP, in samenwerking met Stichting Welzijn Amersfoort, Riagg Amersfoort, GGz Centraal (voorheen Symfora), en Kwintes. In 2005 startte WeP in de wijk Schothorst. Het initiatief bleek zo succesvol dat het ook in andere wijken van Amersfoort werd verspreid. De welzijnsorganisatie in Veenendaal heeft de WeP-aanpak inmiddels overgenomen en ook andere plaatsen tonen belangstelling.

Onderzoek

De handleiding en rapportages zijn het resultaat van onderzoek door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en WeP-medewerkers naar de resultaten en effecten van WeP tijdens de pilotfase. De handleiding is bedoeld om u te helpen en inspireren bij het opzetten van een soortgelijke aanpak in uw wijk of gemeente. U kunt de handleiding en de onderzoeksrapportages gratis downloaden via de pagina 'producten' op de website van Wmo-werkplaats Utrecht.

In de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE kunt u een methodebeschrijving vinden van WeP. Deze geeft overzichtelijk weer wat WeP inhoudt en wat de werkzame elementen van en ervaringen met de methode zijn.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief