23 februari 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft samen met Movisie een handboek In gesprek over eenzaamheid gemaakt, met een visuele routekaart, train-de-trainer en creatieve werkvormen.

Een hulpmiddel om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken én te verkennen wat mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. Download de routekaart en het handboek In gesprek over eenzaamheid.

De train-de-trainers zouden in juni 2020 plaatsvinden, maar zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis. Meer informatie vind je op de website van Movisie. Hier vind je ook de downloads die bij de train-de-trainer horen.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief