22 november 2016

Op dinsdag 15 november bezochten ruim 120 deelnemers de conferentie 'Geweld in Gezinnen' met als ondertitel ‘Uw professionele moed kan het verschil maken’. Deze conferentie werd georganiseerd om het signaleren en zo nodig melden van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht te brengen en te verbeteren. De reacties na afloop waren positief. Met name de aansluiting bij de praktijk en actualiteit werd erg gewaardeerd.

Na aftrap door de dagvoorzitter, Sandor Barsony, vertelde Jan-Dirk Sprokkereef over de aanscherping en verbetering van de meldcode en werkwijze Veilig Thuis. Zo maakt de huidige Meldcode het mogelijk dat ernstige casussen niet op de ‘radar’ komen bij Veilig Thuis. Dit moet in de toekomst opgelost worden door onder andere een veldnorm te hanteren bij professionals zodat ernstige signalen altijd gemeld worden. Na Sprokkereef kwam de Jongerentaskforce aan het woord. Verschillende jongeren vertelden over wie voor hen zijn of haar professionele moed heeft getoond en de cirkel van geweld heeft kunnen doorbreken. Het praktijkgedeelte werd uitgevoerd door trainersgroep Wilde Kastanje. Via een casus konden deelnemers actief oefenen met dilemma’s die zij in de praktijk ervaren. Tot slot volgde een werksessie waarin deelnemers hebben bedacht welke eerste stap ze kunnen zetten om beter te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De conferentie werd afgesloten met de conclusies van de Jongerentaskforce: 'Durf te vertrouwen op je eigen gevoel, durf te handelen en durf open te staan voor de ander.'

De conferentie werd georganiseerd door het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht, Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik en de gemeenten in de provincie Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief