Ouderen / mantelzorg

Geslaagd online Werkplaatsevent regio Zwolle ‘Ben je er nog?’

Op 17 november 2020 organiseerde Hogeschool Viaa, die de Werkplaats Sociaal Domein voor regio Zwolle voert, een online event onder de titel ‘Ben je er nog?’. Ruim 40 professionals uit het regionale werkveld (opbouwwerkers, docenten en enkele gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen) bespraken hoe de aandacht vast te houden voor de preventieve waarde van sociaal werk. 

Juist in deze coronatijd zien we hoe belangrijk (buurt)welzijnswerkers, opbouwwerkers en jongerenwerkers voor die preventieve waarde zijn. Maar betekent dat ook dat er blijvend geïnvesteerd gaat worden in hun belangrijke preventieve taak? Kunnen we wel echt aantonen dat wat zij doen zo belangrijk is? En kunnen we ook nieuwe studenten blijven interesseren voor dit prachtige werk? 

Potentie in plaats van preventie

Het werkplaatsevent startte met een betoog van Marischka Thijssen, directeur van Raster Deventer, die overtuigde dat we niet moeten spreken over preventie, maar over potentie. Het verschil zit hem in de problematiserende benadering van het woord ‘preventie’ (als we maar voorkomen dat er problemen zijn) en een opbouwende, motiverende benadering die het woord ‘potentie’ meedraagt. 

Het vraagstuk over de waarde van preventie is vervolgens in vijf deelsessies belicht. Elke deelsessie omvatte het belang van preventie in sociaal werk vanuit één perspectief: dat voor professionals, voor studenten, voor bewoners, voor de gemeente en voor onderzoekers. 

Infographic en filmpjes

Van de inhoudelijke bespreking is een infographic gemaakt met een korte samenvatting van de bespreking per perspectief, afgesloten met een bonusquote. Bij wijze van (online) werkbezoek zijn twee filmpjes opgenomen (en tijdens het event vertoond en nabesproken), die iets van het preventieve karakter van sociaal werk laten zien. Het ene filmpje gaat over een meidenwerkproject waarbij dans een uitingsvorm is en het andere filmpje laat zien hoe de zwaarte van armoede door bezoekers van het Beleefhuis zelf ervaren kan worden. 

WSD Regio Zwolle organiseert samen met opleidingen, wetenschappers en werkveld drie keer per jaar een dergelijk werkplaatsevent, steeds op één van de drie regionale thema’s ‘inclusieve samenleving’, ‘integraal werken met en voor bewoners’ en ‘interprofessioneel werken met jeugd’.

Voor meer informatie: onderzoek@viaa.nl.