16 november 2016

Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Tijdens de startconferentie werden de plannen voor de nieuwe werkplaats gepresenteerd in het Bibliotheektheater van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Bij binnenkomst werden bezoekers aan het werk gezet door aan te geven wat men komt ‘halen’ en ‘brengen’ bij de werkplaats. Dagvoorzitter Hetty Welschen opende de bijeenkomst en bekeek de opbrengsten zoals ‘delen van kennis en informatie’, ‘verbreden van netwerken’ en ‘ervaringen uitwisselen’. Ook termen als ‘energie’, ‘bezinning’ en ‘reflectie’ werden vaak genoemd.

Lees het volledige verslag op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

 

               

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief