12 september 2018

De Werkplaats Sociaal Domein is betrokken bij de projecten ‘ICT daar weet ik wel wat van’ en ‘Wie houdt de muis vast’. Dit zijn onderzoeken naar eigen regie bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Samen met de jongeren maakt de Werkplaats een korte film.

De jongeren in de film hebben een PIJ maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) en verblijven daarvoor in de JJI. In deze film vertellen ze over de manier waarop zij willen dat hun leven eruit ziet als ze de JJI verlaten, wat ze daarvoor nodig hebben en op welke wijze ze daar in de JJI aan werken. De film laat zien tegen welke factoren deze jongeren aanlopen bij het werken aan hun leven buiten de JJI. De achtergrondgeluiden, raps en muziek in deze film zijn door de jongeren zelf gemaakt en/of verzameld. Vanaf eind oktober wordt de film gepubliceerd op de website van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief