Fietsen

Fietsen en bellen: hoe opbouwwerkers werken als dorpsverbinders in Westerveld

Juist toen iedereen thuis zat, gingen opbouwwerkers en jongerenwerkers door met verbindingen leggen en mensen opzoeken. Zo ook de dorpsverbinders van Welzijn Mensenwerk in Westerveld. Ze bereiken inwoners via sociale media, en zoeken actief mensen op in de buitenlucht op minimaal anderhalve meter afstand. Samenwerking met partners, zoals de politie, woningbouwcorporaties, vrijwilligers en buurtsportcoaches bleef daarin essentieel en was misschien zelfs belangrijker dan ooit.

De Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle werkt samen met dorpsverbinders in Westerveld om in beeld te brengen wat het effect is van hun werk. Nog maar twee jaar geleden zijn de dorpsverbinders van Welzijn Mensenwerk (WMW) gestart met het vormgeven van het gebiedsgericht werken in de gemeente Westerveld, door per gebied een dorpsnetwerk op te zetten. Doel van deze netwerken is om een sterke sociale basisstructuur in ieder dorp te realiseren. Nu reeds blijkt de waarde hiervan in crisistijd. Drie Facebook-posts van dorpsverbinder Henk van der Meer illustreren de gezamenlijke aanpak en het effect daarvan.

Belteam

Kort na de uitbraak van covid-19 richtte Welzijn Mensenwerk een belteam op. Het mes sneed aan twee kanten. Er waren vrijwilligers die hun vrijwilligerswerk moesten missen. Zij hadden minder te doen en vonden het fijn van betekenis te zijn door af en toe iemand te bellen. Aan de andere kant waren er mensen, voornamelijk ouderen, die binnen moesten blijven, maar wel de behoefte hadden af en toe een praatje te maken. Het belteam is nog steeds actief, omdat het nog altijd voorziet in een behoefte. De kracht van het initiatief is volgens de dorpsverbinders de laagdrempeligheid en de vrijblijvendheid. De vrijwilligers en medewerkers van WMW spreken in het begin met de deelnemers af hoe vaak ze bellen. Er is geen verplichting en mensen kunnen ook bellen om het gewoon eens te proberen. ‘Simpelweg je verhaal kwijt kunnen, kan al heel veel doen.’ De dorpsverbinders richtten zich in de eerste periode, net als veel andere opbouwwerkers met hen, op het beschermen en ondersteunen van burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (Ročak, Van Lieshout, & Keinemans, 2020).

Fietsen

Waar ten tijde van een pandemie bij sommigen de samenwerking stil kwam te liggen zijn de dorpsverbinders en wijkagenten in Westerveld elkaar juist meer gaan opzoeken. Er was al een gezamenlijke inloop maar door covid-19 moest die sluiten. Zij gingen nu samen op zoek naar activiteiten om contact te leggen met inwoners binnen de marges van de maatregelen. Dus zijn ze samen actief de dorpen ingegaan op de fiets. Ze plaatsten oproepen op Facebook met de vraag waar ze langs konden komen. Meestal kwamen daar reacties op en zo zochten ze, met de beperkte mogelijkheden die ze hadden, mensen op. Deze fietsbezoeken worden door de
inwoners bijzonder gewaardeerd. Zo reageerde een vrouw op Facebook: ‘Vanmiddag bezoek gehad van beide mannen, op veilige afstand op terras. Leuk gesprek. Bedankt Kevin en Henk.’

Anne Dreke Deddens is onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa dat tevens vormgeeft aan de Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle.

Magazine 'Op afstand nabij'
Bovenstaande is een inleiding op het artikel 'Fietsen en bellen: hoe opbouwwerkers werken als dorpsverbinders in Westerveld' van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle dat is gepubliceerd in het gezamenlijke magazine van de Werkplaatsen 'Op afstand nabij'. Bekijk de pdf om het gehele artikel en andere artikelen van de Werkplaatsen Sociaal Domein over de geleerde lessen in de coronacrisis te lezen.