29 maart 2016

Vanuit de Wmo-werkplaats Nijmegen ontwikkelden diverse partijen de Effectencalculator. Een krachtig evaluatie-instrument dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in verschillende gemeenten. In maart verscheen een publicatie over de Effectencalculator, die de verschillende elementen van het instrument beschrijft.

Evaluatie is meer dan ooit van grote waarde. Maar hoe doe je algemene uitspraken over een aanpak die bij elke klant anders uitpakt? En hoe evalueer je een aanpak die gaandeweg vorm krijgt en ‘morgen’ alweer anders is? De Effectencalculator is een instrument dat helpt om op basis van dialoog uitspraken te doen over de effectiviteit en efficiëntie van vernieuwende aanpakken in het sociaal domein.

Evalueren Nieuwe Stijl

In deze publicatie leest u over de ervaringen met evalueren met de Effectencalculator in verschillende contexten en toepassingen. De auteurs bieden een kader voor Evalueren Nieuwe Stijl en doen voorstellen over hoe beleidsmedewerkers, professionals in zorg en welzijn of onderzoekers aan de slag kunnen met dit instrument.

Meer informatie

Maak nader kennis met de Effectencalculator, download of bestel de publicatie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief