26 september 2017

Maak kennis met de werkwijze en de activiteiten van de Werkplaatsen Sociaal Domein tijdens de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017. ‘Het unieke van de Werkplaatsen is dat ze op regionaal niveau investeren in vertrouwensrelaties’, aldus Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘Praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek komen samen. Partijen die door de transities steeds meer met elkaar te maken hebben, maar voor wie samenwerken nog niet vanzelfsprekend is.’

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Ze werken aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein. De 14 Werkplaatsen Sociaal Domein die Nederland telt, hebben allemaal hun eigen regionale agenda. Binnen die verscheidenheid zijn er drie gemene delers, die kenmerkend zijn voor de kracht van de Werkplaatsen: relatie, vorm en inhoud.

Samen werken aan maatschappelijke inclusie

Iedere Werkplaats Sociaal Domein maakt zich sterk voor maatschappelijke inclusie. Bij alle activiteiten staat de leefwereld van mensen in kwetsbare situaties centraal. Zo richt de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden zich op co-creatie en co-research met ouderen en zet Friesland met Community Mapping kansen en mogelijkheden van wijkbewoners letterlijk op de kaart. De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ontwikkelde een werkwijze om samen met jongeren in kwetsbare situaties te werken aan passend onderwijs en passende arbeid en in Flevoland is veel aandacht voor de integrale benadering van cliënten. Tijdens de conferentie op 8 november ga je in workshops zelf met deze methoden aan de slag. Lees meer over de conferentie en meld je aan.

Succesfactoren van leergemeenschappen

Kenmerkend voor Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij allemaal werken met vormen van leer-, werk- en onderzoekgemeenschappen. Verschillende partijen binnen de leergemeenschap leren met en van elkaar. ‘Tijdens de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ is er veel aandacht voor de manier waarop we kennis ontwikkelen’, vertelt Erna Hooghiemstra. ‘Deelnemers leren over verschillende vormen en succesfactoren van leergemeenschappen en hoe deze leergemeenschappen een proces van inclusie vooruit kunnen helpen.’

Van lokaal naar landelijk en andersom

De manier van werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein draagt bij aan kennis voor de direct betrokken partners, maar ze bereiken niet iedereen in de regio en in de rest van het land. Veel lokale kennis kan ook op andere plekken toegepast worden. Lokale kennis is van betekenis voor de landelijke kennisinfrastructuur en landelijke kennis voor de lokale praktijk. ‘Neem bijvoorbeeld de databanken met erkende interventies van de landelijke kennisinstituten’, zegt Erna Hooghiemstra. ‘Deze gebruiken de Werkplaatsen Sociaal Domein nog niet optimaal. Andersom ontwikkelen de Werkplaatsen veel nieuwe methoden die in een databank passen en weten we heel goed wat de vragen zijn van de praktijk en het beleid. In 2018 gaan we actief aan de slag met het koppelen van de regionale kennis van de Werkplaatsen Sociaal Domein aan de landelijke kennis en andersom.’

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief