6 november 2017

De grote opgave voor gemeenten en wijkteams is om bij te dragen aan een goed verbonden weefsel tussen informele en formele krachten en instituties, want burgers kunnen het niet alleen. Associate lector Ard Sprinkhuizen geeft hier een workshop over op de conferentie ‘Empowerment, naar een sterke sociale basis’.

Vanuit zijn betrokkenheid bij de werkplaats sociaal domein Noord-Holland voorziet Sprinkhuizen de transformaties in het sociale domein van nieuwe impulsen. Via praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering probeert de associate lector in samenwerking met regionale partners de praktijk voortdurend te verbeteren. Hij licht zijn ideeën toe.

Burgers kunnen het niet alleen

'Ik zie en lees soms de meest rare romantische idealen en toekomstbeelden over burgers die gezamenlijk hun schouders eronder zetten. Maar dat is onzin, zo werkt een samenleving niet’, zegt Ard Sprinkhuizen. “De ‘civil society’ staat nu eenmaal bol van uitsluitingsmechanismen, van wij-zij-patronen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij sportverenigingen, of bij buurthuizen die in eigen beheer aan bewoners worden gegeven. Ook het idee dat buurtbewoners zich zomaar gaan bekommeren om mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk komen wonen is een illusie. Het idee van burgerkracht is sterk overschat. Er ligt een naïef maakbaarheidsideaal aan ten grondslag. Het is niet voor niets dat de nachtwakersstaat is opgevolgd door de verzorgingsstaat.'

Goed verbonden weefsel

'De versterking van de sociale basis lijkt in veel gemeenten betrekking te hebben op vormen van opbouwwerk in relatie tot de civil society en de bijbehorende structuren. Ik zie graag dat gemeenten de sociale basis breder opvatten. In mijn ogen gaat het om alle formele en informele diensten, voorzieningen en structuren. De sociale basis maakt het mogelijk dat mensen – in het bijzonder ook mensen in de marge of in kwetsbare posities – kunnen participeren en samenleven in sociale verbanden alsmede ondersteund en geactiveerd kunnen worden. Een sterke sociale basis houdt in dat er sprake is van een goed verbonden weefsel tussen formele en informele krachten en instituties.'

Ard Sprinkhuizen is als lector betrokken bij het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland. Lees het volledige artikel op de website van Movisie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief