In het eindrapport van Wmo-werkplaats Twente wordt de bijdrage van de werkplaats aan kennisontwikkeling en -implementatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in kaart gebracht.

Het eindrapport bevat bijdragen van de betrokken onderzoekers en beroepsbeoefenaren aan de vijf Wmo praktijken die door de regionale stuurgroep van tien consortiumpartners zijn geselecteerd. De vijf praktijken samen vormen de Wmo‐werkplaats Twente. Lees meer over de vijf praktijken.

Het eindrapport bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk komt aan bod hoe de Wmo-werkplaats Twente is vormgegeven. In het tweede hoofdstuk staan de resultaten en opbrengsten van de vijf projecten centraal en het derde hoofdstuk blikt terug op het gehele proces. In hoofdstuk 3 wordt de zelfevaluatie beschreven en de geleerde lessen geformuleerd. Ook wordt de bijdrage besproken op korte en lange termijn van de Wmo werkplaats Twente aan de bewegingen binnen zorg en welzijn in de regio.

Lees het eindrapport of bekijk de video 'Ontmoet de Wmo professional' op Youtube.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief