In het eindrapport van Wmo-werkplaats Twente wordt de bijdrage van de werkplaats aan kennisontwikkeling en -implementatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in kaart gebracht.

Het eindrapport bevat bijdragen van de betrokken onderzoekers en beroepsbeoefenaren aan de vijf Wmo praktijken die door de regionale stuurgroep van tien consortiumpartners zijn geselecteerd. De vijf praktijken samen vormen de Wmo‐werkplaats Twente. Lees meer over de vijf praktijken.

Het eindrapport bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk komt aan bod hoe de Wmo-werkplaats Twente is vormgegeven. In het tweede hoofdstuk staan de resultaten en opbrengsten van de vijf projecten centraal en het derde hoofdstuk blikt terug op het gehele proces. In hoofdstuk 3 wordt de zelfevaluatie beschreven en de geleerde lessen geformuleerd. Ook wordt de bijdrage besproken op korte en lange termijn van de Wmo werkplaats Twente aan de bewegingen binnen zorg en welzijn in de regio.

Lees het eindrapport of bekijk de video 'Ontmoet de Wmo professional' op Youtube.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief