9 juni 2016

Na de kick-off in januari organiseerde het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op 27 mei een eerste themabijeenkomst met het onderwerp ‘Professionaliteit, professionalisering en professionele identiteit’. Aanwezig waren mensen uit de regio Utrecht: gemeenten, welzijnssector, vrijwillige inzet en het onderwijs. Doel van de middag was om te komen tot verbinding, ontmoeting en samenwerking.

Door de transformaties is er nieuwe professionaliteit in het sociaal domein nodig. Wat is de kern van de nieuwe professionaliteit? Wat betekent dit voor de beroepspraktijk en het onderwijs? Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek gaf een lezing over ‘(De) professionalisering in de participatiesamenleving’. Aan het einde van haar presentatie deed zij een oproep aan professionals om hun stem te laten horen: ‘Professionals moeten zich vrij voelen om te zeggen waar ze tegenaan lopen en gesterkt om te doen wat ze vinden dat ze moeten doen’.

Gesprekstafels

Na haar boeiende presentatie schoven de aanwezigen aan bij verschillende gesprekstafels. Over en weer werd kennis gedeeld, informatie uitgewisseld en voorbeelden gegeven. Onderwerpen aan de tafels waren:

  • het Werken vanuit de leefwereld/ bereiken van de meest kwetsbaren
  • Werkalliantie; de relatie tussen professional en cliënt
  • Leren als team (in tijden van transformatie)
  • Professionele ruimte
  • Vernieuwing van het onderwijs: Werkplekleren, Integraal werken, Netwerkversterkend werken, Bespreken van de ethische aspecten van je werk
  • Moreel beraad en Nieuwe professionaliteit gemeente (beleids)medewerkers in het sociaal domein.

De gesprekstafels werden geleid door kennisinstellingen en welzijnsorganisaties.

Tweede themabijeenkomst in oktober

In oktober organiseert het platform een nieuwe bijeenkomst met het thema ‘burgerkracht: zelfredzaamheid, samenredzaamheid en ondernemerschap’. Op de site van het kUS staat hierover binnenkort meer informatie. Ook kunt u zich hier aanmelden. Heeft u suggesties voor deze bijeenkomst? Mail ze dan aan kus@hu.nl of mirjam.kruisselbrink@hu.nl.
 
De presentatie van Evelien Tonkens vindt u terug op de site en op korte termijn ook de verslagen van de gesprekstafels.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief