7 april 2017

Op 21 april aanstaande organiseert het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland voor de eerste keer bij de Hogeschool Inholland Haarlem het Actualiteitencollege in een reeks met prominente denkers over de grote veranderingen in het sociale domein. Marcel Spierts, expert en auteur over professionalisering in het sociaal werk, trapt deze middag af met een interactief college over de worsteling van sociale professionals met besluitvorming.

 

Spierts is een van de auteurs van het Movisie onderzoek ‘Visie en vakbekwaamheid maken het verschil’. In dit rapport belicht hij - aan de hand van onderzoek in vier wijkteams - op grond van welke factoren professionals in een sociaal team besluiten nemen. Over welke visie gaat het? En wat verstaat hij onder vakbekwaamheid? Dit college is bedoeld voor professionals, ambtenaren, docenten, studenten die zich willen en moeten verdiepen in de veranderende rol van sociaal werk en sociaal werkers én de rol van gemeenten daarbij.

Over het Actualiteitencollege

Heb jij behoefte om je kennis bij te spijkeren? Vanaf april organiseert het Kennisplatform maandelijks op vrijdag een Actualiteitencollege op de Hogeschool InHolland in Haarlem. Tijdens dit college vertellen sprekers over de uitkomsten van recent onderzoek in het sociaal domein, of presenteren hun visie op actuele ontwikkelingen. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer en meld je aan op de website van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Volgende data:

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief