1 december 2017

Eenzaamheid vraagt om oplossingen op maat en een effectieve aanpak voor volwassenen vraagt heel wat anders dan voor jongeren. Dat en meer werd besproken door 130 deelnemers aan de conferentie Noord-Holland noord tegen eenzaamheid. Wat is eenzaamheid precies? Hoe signaleren we eenzaamheid?

Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt in alle lagen van de samenleving voor. Bijna Iedereen kent het gevoel en is - een bepaalde periode van zijn of haar leven - wel eens eenzaam. Gevoelens van eenzaamheid horen dan ook bij het leven. Minder bekend is dat eenzaamheid ook voorkomt onder jongeren. Op landelijk niveau blijkt ongeveer 1 tot 2 % van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar eenzaam te zijn (cijfers CBS, 2015). Duidelijk is dat de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en jongeren om een andere aanpak vraagt.

Meer onderzoek nodig

Gerine Lodder, Postdoctorale onderzoeker Universiteit Groningen, was een van de gastsprekers en heeft onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij jongeren. Er moet nog meer onderzocht worden welke interventies werken en welke niet. Eenzaamheid bij jongeren vraagt om een andere kijk op het begrip eenzaamheid. Zo is het bij jongeren meer een subjectief probleem en hoort het er op die leeftijd een beetje bij. In de pubertijd verschuift de aandacht van ouders naar vrienden en als dat niet vanzelf gaat dan kan er een gevoel van eenzaamheid ontstaan dat een sterk gevoel van gemis geeft.

Wees niet bang voor 'evidence based' werken

Andere spreker was Rick Kwekkeboom. Zij werkt voor het lectoraat Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam. Als onderzoeker richt zij zich onder andere op grootstedelijke (gezondheid)zorg vraagstukken en informele zorg. Kwekkeboom benadrukt in haar presentatie dat nog meer onderzoek naar eenzaamheid belangrijk is en roept professionals op om op zoek te gaan naar interventies die passen en vooral niet bang te zijn voor ‘evidence based’ werken en onderzoekers te helpen met het vaststellen van ‘werkzame elementen’. 

Lees meer over de conferentie op de website van het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief