5 januari 2017

De nieuwe post-hbo leergang Creative Communities van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland is er op gericht om professionals in het sociale domein uit te laten groeien tot betere community werkers, creatieve denkers en doeners. De leergang start op 16 februari 2017.

De leergang is bedoeld voor professionals die op een creatieve wijze willen bijdragen aan het versterken van de community en die aanjager willen worden van de transformatie en de inhoudelijke vernieuwing binnen het sociale domein.

  • Ontwikkel lesstof vanuit je dagelijkse praktijk
  • Focus op resultaat en gericht samenwerken
  • Stem af met professionals die werken in buurt, wijk, dorp of stad
  • Gebruik je creativiteit en innovativiteit
  • Geef vorm aan het ambacht community werker
  • Werk samen met het gilde Creative Tinkers

Na de leergang Creative Communities ben je je als community werker bewust van de mogelijkheden van inhoudelijke vernieuwing in het sociale domein. Door de dagelijkse praktijk te betrekken in de lesstof weet je na de leergang welke actieve rol je zelf kan spelen in de veranderopgave van de lokale samenleving.

Lees meer in deze pdf of ga naar de website van NHL Hogeschool.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief