2 maart 2017

Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Om het zorgaanbod voor hen te verbeteren, gaan de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en de Werkplaats Sociaal Domein in de regio Amsterdam de samenwerking aan door hun kennis en netwerken met elkaar te delen.

Voor jongeren (tot 23 jaar) zijn school, een (bij)baan, sporten en chillen met vrienden belangrijk. Voor jongeren met psychische problemen zijn deze activiteiten niet altijd vanzelfsprekend en is hiervoor praktische ondersteuning nodig.

Ondersteunen, vertrouwen én loslaten

Hulpverleners, docenten en leerkrachten weten soms niet goed hoe zij het beste met hen in contact komen én blijven. Ook vinden de professionals het lastig dat zij bij de ondersteuning van deze jongeren, tegelijkertijd rekening moeten houden met hun behoefte aan autonomie en om sámen met hen beslissingen te nemen.

Praktische research output

In dit project ontwikkelen partners in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd, in samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en partners in de GGZ praktische tools voor hulpverleners en docenten. De verwachte onderzoeksopbrengsten zijn een toolkit, een rapport en diverse artikelen waarvan de eerste in september 2017 gepubliceerd worden. In pilots testen de jongeren uit de onderzoeksgroep of de ontwikkelde tools de hulpverleners en docenten daadwerkelijk helpen. Het project duurt tot januari 2019.

Lees dit bericht ook op de website van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief