8 juli 2015

In juni publiceerde Wmo-werkplaats een e-magazine over haar activiteiten, in opdracht van NHL Hogeschool Leeuwarden.

Implementatie Wmo

Op 20 mei 2014, werd het officiële startsein gegeven voor Wmo-werkplaats Friesland op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst vertelde onder meer eind verantwoordelijk lector Evelyn Finnema van NHL Hogeschool hoe de 45 aangesloten Friese gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties elkaar willen helpen bij de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning die januari jl. is ingevoerd.

Drie deelprojecten

In dit e-zine leest u wat er inmiddels is bereikt. En wat er de komende tijd nog staat te gebeuren binnen de drie deelprojecten die binnen Wmo-werkplaats Friesland worden onderzocht: Gebiedsgericht werken, Eenzaamheid en eHealthkoffer. Lees de e-zine.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief