14 november 2017

Een half jaar lang hebben vijf studenten van Master Management & Innovatie van Hogeschool Inholland gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam: Hoe geven we jongeren, waarvan de ouders in de financiële problemen zitten, meer zelfredzaamheid? De methode Design Thinking werd ingezet om daadwerkelijk tot prototypen te komen.

Uniek aan deze manier van werken was dat de jongeren zelf continue betrokken werd bij het onderzoek. Daarnaast was het heel belangrijk om gedurende het onderzoek alle stakeholders door gebruik van prototypen, inzichtelijk te maken waar de studenten tegen aan liepen.

Methode

Aan de hand van de methode Design Thinking heeft de groep meerdere Changelabs georganiseerd waarbij de jongeren en de stakeholders uit het sociale domein bij elkaar kwamen. Een ‘change’ op zich. Door de Changelabs werd de verkokering in het sociale domein zichtbaar. Hierdoor is het lastig geworden de jongeren te bereiken, terwijl iedereen dit wel wil. Hoe kunnen we dit aanpakken?

Uitkomsten en aanbevelingen

De belangrijke uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

  • Zet jongeren zelf als ervaringsdeskundigen in.
  • Communiceer samen en met de jongeren, in plaats van over.
  • Betrek de jongeren bij het maken van het beleid.
  • Probeer de jongeren te bereiken in de eigen leefwereld in plaats van de systeemwereld. Concrete voorbeelden hiervan zijn vlogs door jongeren over bijvoorbeeld het aanvragen van huursubsidie en een B@P (Bewust ErvaringsPersoon)- app waarbij jongeren laagdrempelig en bijna onzichtbare hulp kunnen krijgen.

Vervolg

Design Thinking is een bijzondere methode om te komen tot de kern van een lastig probleem. Waarom doen we het ook alweer is dan ook een vraag die continue terug komt. Een methode die zeker de moeite waard is om diverse problemen te kunnen analyseren. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland-Zuid gaat samen met een vierdejaars HBO-student vervolg onderzoek uitvoeren en bekijken of de methode en uitkomsten ook overdraagzaam zijn naar andere gemeenten.

Meer informatie over het hele proces is te vinden op de website https://portfoliodesignthinking.wordpress.com.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief