29 juni 2020

Sociaal werk is een beroep om trots op te zijn, maar het vraagt ook veel van je. Heb jij als sociaal werker ook wel eens het gevoel dat je net wat meer of andere kennis kunt gebruiken? Heb je behoefte aan voorbeelden van handelen als het erom spant, waarvan je weet dat ze werken? Of aan inzichten die je kunt toepassen in situaties die veel voorkomen in jouw dagelijkse praktijk? Laat ons weten wat voor soort kennisvragen jij hebt door mee te doen aan een peiling. De resultaten vormen de basis voor de kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk. De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn één van de stakeholders die de agenda samen tot stand brengen.

Sociaal werk wordt gerekend tot de cruciale beroepen. Terecht: sociaal werkers houden vol als contact maken niet gemakkelijk is, dragen bij aan verbinding tussen groepen in kwetsbare wijken, signaleren tijdig wat er nodig is voor mensen die met veel problemen tegelijkertijd te maken hebben en voorkomen daarmee veel leed en overbodige zorg. Ze begrijpen de dilemma’s van ‘hun’ jongeren als geen ander en kunnen daarom meer bereiken. Sociaal werk heeft meerwaarde, in crisistijden, maar ook daarbuiten.

Doe mee met de peiling

Jouw kennisvragen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk, die past bij de praktijk. Op de agenda komen onderwerpen en specifieke vraagstukken binnen het sociaal werk die een extra investering in ontwikkeling, toepassing of verspreiding van kennis nodig hebben. De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en een open vraag. Invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan tot en met 12 juli 2020.

 

We doen het samen

De stakeholders die de agenda tot stand brengen zijn Movisie, BPSW, Sociaal Werk Nederland, Lectorenplatform Sociaal Werk, Werkplaatsen Sociaal Domein, Divosa en Tranzo (academische werkplaats Sociaal Werk). Behalve professionals dragen ook beleidsmedewerkers uit het sociaal domein, kennisorganisaties en onderzoekers, cliëntenvertegenwoordigers en opleidingen voor sociaal werk aan de agenda bij. Ons gezamenlijk doel is om tot een agenda te komen die sociaal werkers (nog) beter in staat stelt die taken te vervullen die hen zo bijzonder en waardevol maken. De agenda wordt een leidraad voor onderzoekers, voor kenniscentra, voor beleidskeuzes en voor opleidingsprogramma’s.

Deze peiling is een onderdeel van een langer lopend traject in opdracht van het ministerie van VWS. Eerder hebben we met stakeholders gezocht naar vraagstukken waarvoor sociaal werk cruciaal is en naar kenmerken van sociaal werkers die hen uniek maken. Daar bouwen we op voort. We verwachten in november 2020 een eerste versie van de kennis- en onderzoeksagenda gereed te hebben.

Meer informatie: Erna Hooghiemstra, onafhankelijk trajectbegeleider (mail@ernahooghiemstra.nl).

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief