Op verzoek van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, is er een 9e stripcollege gemaakt in de reeks Wmo gestript. Ditmaal over de interventie 'Natuurlijk een netwerkcoach'.

'Natuurlijk een netwerkcoach' is een sociale interventie waarmee het -te zwakke- sociale netwerk rondom een cliënt versterkt kan worden. Een vrijwilliger gaat via een 10-stappenplan aan de slag om dat sociale netwerk te versterken en zo de participatiemogelijkheden van de zorgbehoevende burger te verhogen. De methode is ontwikkeld door Martin van de Lustgraaf en wordt beheerd/uitgegeven door Mezzo.

De uitvoerige beschrijving van 'Natuurlijk een netwerkcoach' is ook opgenomen in dedatabank Effectieve sociale interventies van MOVISIE.

Bekijk deel 9 en de andere colleges op via deze website.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief