De vertaling van de publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' naar een reeks van 7 stripcolleges bleef niet onopgemerkt. De filmpjes worden goed gevonden en bekeken. De koepel Wmo-raden vroeg of er ook een stripcollege over Wmo-raden aan toegevoegd kon worden.  

In dit achtste deel ligt de focus op de lokale participatie en Wmo-raden als vorm van horizontale verantwoording rondom de Wmo. Doelgroep zijn zowel professionals uit de sociale sector als burgers die zich afvragen waarom hun gemeente een Wmo-raad nodig heeft en wat die doet.  

Bekijk deel 8 of de andere colleges.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief