De vertaling van de publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' naar een reeks van 7 stripcolleges bleef niet onopgemerkt. De filmpjes worden goed gevonden en bekeken. De koepel Wmo-raden vroeg of er ook een stripcollege over Wmo-raden aan toegevoegd kon worden.  

In dit achtste deel ligt de focus op de lokale participatie en Wmo-raden als vorm van horizontale verantwoording rondom de Wmo. Doelgroep zijn zowel professionals uit de sociale sector als burgers die zich afvragen waarom hun gemeente een Wmo-raad nodig heeft en wat die doet.  

Bekijk deel 8 of de andere colleges.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief