Supportgericht werken is het bieden van persoonlijk professionele ondersteuning op basis van het benutten en versterken van eigen kracht, de mogelijkheden van individuen en hun omgeving. Supportgericht werken richt zich op participatie en inclusie. De uitgangspunten sluiten naadloos aan bij maatschappelijke ondersteuning in de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Het Wmo stripcollege laat in 10 minuten zien wat supportgericht werken vraagt van de (nieuwe) professional en hoe dit er in de praktijk uit ziet.  

Bekijk het stripcollege. Het stripcollege is ontwikkeld op basis van het boek 'Supportgericht werken in de Wmo'.

Meer weten over de reeks stripcolleges vanuit de Wmo werkplaatsen? Bekijk het overzicht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief