Op regionaal niveau moeten gemeenten, instellingen en beroepsorganisaties gaan samenwerken met hogescholen om de kennisontwikkeling en professionalisering op het sociale domein een impuls te geven. De Wmo-werkplaatsen hebben vanaf 2009 (op bescheiden schaal) ervaring opgedaan met de samenwerking tussen hogescholen en hun lectoren, instellingen en gemeenten.

Regionale kennisnetwerken in het sociale domein

De 14 Wmo-werkplaatsen vormen reeds een landelijk dekkend netwerk, dat de
potentie heeft uit te groeien tot een omvattend kennisnetwerk voor het gehele sociale domein. Het Overleg Wmo-werkplaatsen heeft aandachtspunten geformuleerd om deze schaalvergroting en uitbreiding van het kennisveld te realiseren. Meer informatie over deze aandachtspunten en de doorontwikkeling van de Wmo-werkplaatsen leest u in de notitie Regionale kennisnetwerken in het sociale domein.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief