Netwerk

De spanning tussen centraal en lokaal bij decentralisering van sociaal beleid

Associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn Erik Jansen en senior onderzoeker Annica Brummel, beide verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, hebben met Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht en Jana Javornik van de Universiteit van Leeds in het internationale wetenschappelijke journal Social Policy and Administration een artikel gepubliceerd met als titel 'Central-local tensions in the decentralization of social policies: Street-level bureaucrats and social practices in the Netherlands.'

Dit artikel gaat over de spanning tussen niveaus in de implementatie van beleid in het sociaal domein en wat dat teweeg brengt bij professionals, bekeken vanuit het perspectief van de capability benadering. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens die in de periode 2015-2019 verzameld zijn in Venlo vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en in de periode 2018-2020 in Lingewaard vanuit het project MORE.

Lees meer op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.